[AKTUALIZACJA] Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: tomografii komputerowej, radiologicznych i ultrasonograficznych w Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

[AKTUALIZACJA]
Rozstrzygnięcie konkursu

 

OGŁOSZENIE modyfikacja umowy RTG konkurs


Załącznik:
Umowa + umowa powierzenia

Ogłoszenie o konkursie (20.12.2023)

Załączniki:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
3. Oświadczenie oferenta
4. Formularz oferty

[AKTUALIZACJA]
Unieważnienie konkursu