PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W skład Przychodni Specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem wchodzi 19 Poradni Specjalistycznych.
Poradnie znajdują się w budynku głównym Szpitala (przy ulicy Kamieniec 10) oraz w budynku przylegającym do budynku Szpitala (przy ulicy Kamieniec 10B).
Rejestracja do poradni możliwa jest osobiście, telefonicznie lub poprzez rejestrację online – E-Pacjent Internetowy Portal Pacjenta.