Pracownia Hemodynamiki z Pracownią Elektrofizjologii

W Pracowni wykonywane są zabiegi koronarografii, angioplastyki wieńcowej oraz zamknięcia ubytków w obrębie przegrody międzyprzedsionkowej (PFO,ASD).

Lokalizacja Pracowni Hemodynamiki

Budynek Szpitala, ul. Kamieniec 10
Poziom 2

Dane kontaktowe

Dyżurka lekarska: +48 18 54 53 135
Dyżurka pielęgniarska: +48 18 54 53 134

Email: hemodynamika@szpital-zakopane.pl

Fax: +48 18 206 61 01

Waiting-Room

Godziny pracy Pracowni

Pracownia czynna jest 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu.

lekarze

Kierownictwo Pracowni

Kierownik Pracowni Hemodynamiki
lek. med. Bartłomiej Hełmecki

Kierownik Pracowni Elektrofizjologii
Lek. med. Michał Staszel

pielegniarki

Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka dyplomowana Maria Wnenczak

lekarze

Lekarze

lek. med. Agata Marut
dr n. med. Roman Wojdyła
lek. med. Paweł Jarecki

Pracownia Hemodynamiki posiada akredytację klasy „ B” Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ściśle współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pracownia pełni 24-ro godzinny dyżur zawałowy od początku istnienia czyli od sierpnia 2007 roku. Od tego okresu wykonano już ponad 20 000 zabiegów.

W Pracowni wykonywane są zabiegi koronarografii, angioplastyki wieńcowej oraz zamknięcia ubytków w obrębie przegrody międzyprzedsionkowej (PFO,ASD). W zabiegach wykorzystujemy najnowocześniejsze metody pomiaru istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą czynnościową (FFR) i obrazową metodą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) w rozdzielczości HD.

W pracowni Elektrofizjologii wykonywane są zabiegi implanatacji kardiostymulatorów (VVI,DDD), kardiowerterów defibrylatorów (ICD), implantujemy urządzenia do terapii resynchronizacyjnej (CRT). Wykonywane są również zabiegi krioablacji migotania przedsionków oraz badania elektrofizjologiczne (EPS), ablacje zaburzeń rytmu serca w tym z użyciem techniki trójwymiarowego mapowania zaburzeń rytmu serca.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Sportowej

Od dnia 16.08.2019 Pracownia Hemodynamiki jest również siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Sportowej. Na stanowisko Konsultanta powołany został dr Bartłomiej Hełmecki, kierownik Pracowni Hemodynamiki