Pracownia Endoskopii

Wykonujemy badania endoskopowe na zlecenie oddziałów szpitalnych, oraz badania ambulatoryjne. Do badań ambulatoryjnych – gastroskopii i kolonoskopii wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznych. Ze skierowaniem należy zgłosić się do rejestracji, gdzie po sprawdzeniu prawidłowości skierowania zostaje ustalony termin badania.

Lokalizacja Pracowni Endoskopii

Budynek Szpitala, ul. Kamieniec 10
Poziom 0 – Poradnie Specjalistyczne

Waiting-Room

Godziny pracy Pracowni

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 08.15-12.45
Wtorek 08.15-12.45
Środa 08.15-12.45
Czwartek 08.15-12.45
Piątek 08.15-12.45
lekarze

Lekarz wykonujący badania:

  • lek. Roman Mazik
  • piel. Renata Bisz

Wykonujemy badania endoskopowe dla na zlecenie oddziałów szpitalnych, oraz badania ambulatoryjne. Do badań ambulatoryjnych – gastroskopii i kolonoskopii wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznych. Ze skierowaniem należy zgłosić się do rejestracji, gdzie po sprawdzeniu prawidłowości skierowania zostaje ustalony termin badania.

Informujemy, że Pacjent ma możliwość sprawdzenia aktualnych terminów w Informatorze o terminach leczenia NFZ, do którego codziennie wysyłane są pierwsze wolne terminy na dzień poprzedni. Link znajduje się poniżej:

Informator o terminach leczenia NFZ

Do badania gastroskopowego należy przyjść na czczo, do kolonoskopii wymagane jest właściwe przygotowanie, oczyszczenie jelita w przeddzień badania. Jako jedyna pracownia w okolicy wykonujemy wszystkie badania kolonoskopowe w znieczuleniu ogólnym, pod nadzorem anestezjologa. W przypadku schorzeń dodatkowych wymagana jest ogólna ocena stanu zdrowia, krzepliwości krwi, wiedza na temat stosowanych leków i ostatnich wyników. Wymagane jest odstawienie czasowe leków obniżających krzepliwość krwi,gdyż ogranicza to możliwość endoskopowych zabiegów.

Najczęściej wykonywane są badania diagnostyczne. W razie potrzeby pobieramy wycinki, wykonywane są wycięcia stwierdzonych zmian (polipektomie). W stanach nagłych tamujemy endoskopowo krwawienia poprzez ostrzykiwanie, opaskowanie, lub klipsowanie zmian. Chorym z zaawansowanymi zaburzeniami połykania wykonujemy endoskopowo gastrostomię odżywczą (PEG). W przypadku zwężeń stosujemy balonowe rozszerzanie.
Wszystkie pobrane wycinki, lub usunięte zmiany są badane w pracowni histopatologicznej, w razie potrzeby chorzy pozostają w nadzorze endoskopowym.
W pracowni posługujemy się wyłącznie jednorazowymi akcesoriami do endoskopów. Proces przygotowania instrumentów do badań jest gwarantowany przez gabinet sterylizacji.

W nagłych przypadkach szpitalnych lub ambulatoryjnych jest możliwość interwencji całodobowo.