lekarze

Lekarze pracujący w oddziale:

 • dr n.med. Marcin Stopa
 • Szymon Banak
 • Roman Dereziński
 • Grzegorz Fryda
 • Janusz Kaliski
 • Włodzimierz Rebeś
 • Maciej Staszak
 • Michał Jaros
 • Aleksandra Hoły
 • Marcin Suchanek
 • Dariusz Nowak
 • Oleh Slobodzian
 • Natalia Sochacka
 • Katarzyna Małek
 • Wojciech Stolarczyk
 • Jan Choroba-Starczowski
 • Dorota Nockowska
 • Arkadiusz Zemlik
 • Jan Zuber
 • Paweł Cupryn
 • Sylwia Bobek
 • Bogusława Janisz
 • Kinga Kosińska
 • Tomasz Misiewicz
 • Serhii Rudnytskyi
 • Marta Zając-Majewska
 • Weronika Kozaczewska
 • Krzysztof Wranicz
 • Grzegorz Szajnowski
 • Agnieszka Mazur
pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Pielęgniarki – 14
 • Ratownicy medyczni – 41

Zdjęcia oddziału

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką szpitala, która ma za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności w razie nagłego zatrzymania krążenia, wypadku, urazu lub zatrucia.
Oddział dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów przed przyjęciem ich do oddziałów szpitalnych oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.
W SOR przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami internistycznym, neurologicznym, chirurgicznymi i ortopedycznym, którzy wymagają obserwacji i leczenia. Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci kierowani są do poszczególnych oddziałów szpitala, innych ośrodków specjalistycznych lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

W SOR podejmowane są działania medyczne u chorych w stanie nagłego bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia:

 • przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego /ZRM/
 • skierowanych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej /POZ/
 • zgłaszających się bez skierowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo trwałej utraty zdrowia lub w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego oddziału o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala, w którym działa oddział lub odmowę przyjęcia do oddziału osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi 24  godziny,

Przed upływem ww. czasu, lekarz dyżurny oddziału, do którego miałby być kierowany pacjent z SOR, podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta.

Struktura Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zakopanem

 • Obszar segregacji medycznej i przyjęć
  Dokonywana jest tu wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii Choroby SOR.W celu sprawnej oceny stanu pacjenta i określenia pilności badania lekarskiego personel medyczny realizuje procedurę segregacji medycznej (TRIAGE). Pielęgniarka lub ratownik medyczny oceniają stan pacjenta na podstawie: wywiadu i wykonanych parametrów życiowych. Wstępna ocena stanu pacjenta obejmuje:
  • pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, liczby oddechów, glikemii,
  • ocenę świadomości wg.skali Glasgow,
  • ocenę stopnia nasilenia bólu,
  • wykonanie zapisu EKG.

Na podstawie powyższych parametrów ustala się kolejności i czas oczekiwania na interwencje lekarza – priorytet przyjęcia:

PRIORYTET CZERWONY – pomoc natychmiastowa

PRIORYTET POMARAŃCZOWY – pomoc bardzo pilna (czas oczekiwania do 10 minut)

PRIORYTET ŻÓŁTY – pomoc pilna (czas oczekiwania do 60 minut)

PRIORYTET ZIELONY – pomoc odroczona (czas oczekiwania do 2h)

PRIORYTET NIEBIESKI – priorytet wyczekujący (czas oczekiwania do 4h)

 • Obszar resuscytacyjno–zabiegowy
  ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, okołourazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
 • Obszar wstępnej intensywnej terapii
  w którym prowadzone jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • Obszar terapii natychmiastowej
  z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z ambulatorium chirurgicznym i ortopedycznym
 • Obszar obserwacji
  obserwacja pacjentów z mniej nasilonymi i wyrazistymi objawami zagrożeń, obserwacja po urazach, zabiegach w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym.
 • Obszar konsultacyjny
  przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do oddziału, umożliwienie przeprowadzania niezbędnych konsultacji specjalistycznych u pacjentów ambulatoryjnych oraz u pacjentów ze skierowaniami do oddziałów szpitalnych.
 • Pracownia RTG
 • Sala opatrunków gipsowych
 • Stanowisko dekontaminacji

Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego umożliwia:

 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej
 • wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów
 • prowadzenie resuscytacji płynowej
 • leczenie bólu
 • wstępne leczenie zatruć
 • opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów
 • wstępne leczenie wstrząsów o różnej etiologii
 • wszystkie inne działania ratunkowe w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci

Oddział Ratunkowy posiada najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną – kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, aparat do kompresji klatki piersiowej, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, aparat usg i RTG a także całodobowy dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej, Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego.

W obszarze szpitala usytuowane jest lądowisko dla helikopterów LPR.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zakopanem zaopatruje rocznie około 26tyś pacjentów z wyraźną sezonowością, ze znacznym wzrostem ilości przyjęć w czasie trwania ferii i wakacji. W tym czasie zwiększana jest obsada zarówno lekarska jak i personelu średniego. W strukturze SOR są także Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Zespół medyczny