Szkoła Rodzenia

Ma na celu przygotowanie ciężarnej i jej partnera do porodu i aktywnego w nim uczestnictwa. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje przygotowanie do wielu wariantów porodu, tak, aby w sytuacji, gdy okazuje się, iż będzie on przebiegał ze znieczuleniem, nacięciem krocza czy drogą cesarskiego cięcia rodzice rozumieli to, co się dzieje i świadomie w tym uczestniczyli.

Szkoła Rodzenia czynna jest w każdą środę od godz. 18.00

Lokalizacja Poradni Specjalistycznej

Budynek Szpitala
Dział Fizjoterapii (wejście od ul. Nowotarskiej)

Kontakt telefoniczny

+48 797 181 644

pielegniarki

Położna prowadząca:

Anna Kułach

CELE KSZTAŁCENIA:

 • przygotowanie emocjonalne rodziców do przyjęcia dziecka
 • wskazanie możliwości uczestniczenia partnera w narodzinach dziecka
 • zwiększenie udziału partnera w przeżywaniu ciąży i porodu
 • poszerzenie wiedzy na temat porodu, co pozwala zmniejszyć lęk przed nieznanym
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie rodzącej i partnera do okresu połogu
 • zalety karmienia naturalnego
 • nauka praktycznych sposobów przystawiania do piersi, kąpieli i pielęgnacji noworodka
 • fizjoterapia w II i III trymestrze ciąży
 • nabycie umiejętności w zakresie ćwiczeń gimnastycznych, zwłaszcza relaksacyjnych i oddechowych, wykorzystywanych podczas porodu
 • nabycie umiejętności w zakresie ćwiczeń gimnastycznych w okresie połogu
 • nauka ćwiczeń zapobiegających odległym następstwom porodu
 • powrót do sprawności seksualnej
 • możliwość kontaktu z innymi parami, które oczekują dziecka – wymiana doświadczeń
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pojawią się wraz z przebiegiem ciąży

OCZEKUJEMY, ŻE PRZYSZLI RODZICE:

 • pozbędą się lęków związanych z ciążą i porodem,
 • posiądą wiedzę i umiejętności w zakresach objętych programem szkoły rodzenia,
 • wykorzystają techniki  relaksacji,  w czasie bólu i innych  przykrych dolegliwości,
 • aktywnie i świadomie będą współpracować w czasie porodu,
 • nabędą umiejętność prawidłowej pielęgnacji dziecka,
 • mama posiądzie umiejętność i świadomość karmienia piersią,
 • mama szybko powróci do pełnej sprawności po porodzie.