ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZP / 20 / 20 – Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego stanowiska do resuscytacji noworodka – w ilości 1 kompletu, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 22/10/2020
Termin składania ofert: 30/10/2020
Oznaczenie: ZP / 20 / 20
Ostatnia aktualizacja: 22/10/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-5-do-SIWZ-20-20.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 19 / 20 – Dzierżawa parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Przedmiot przetargu: dzierżawa na okres do dnia 31 maja 2023 roku parkingu położonego przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10 o łącznej powierzchni 1375 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu niestrzeżonego. Parking jest przeznaczony na około 60 miejsc postojowych, przeznaczonych dla osób korzystających ze świadczeń medycznych udzielanych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, osób odwiedzających pacjentów oraz 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/10/2020
Termin składania ofert: 27/10/2020
Oznaczenie: ZP / 19 / 20
Ostatnia aktualizacja: 16/10/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 18 / 20 – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Skaner naczyń krwionośnych – w ilości 1 sztuki, 2) Kolposkop – w ilości 1 sztuki, 3) Diatermia chirurgiczna – w ilości 1 sztuki, 4) Kardiotokograf – w ilości 3 sztuk, 5) Myjnia dezynfektor do mycia obuwia – w ilości 1 sztuki, 6) Mikronapęd chirurgiczny z przystawkami – w ilości 1 kompletu, z podziałem na 6 (sześć) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 – 3.8 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 15/10/2020
Termin składania ofert: 26/10/2020
Oznaczenie: ZP / 18 / 20
Ostatnia aktualizacja: 21/10/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Aparatura-Medyczna-18-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 17 / 20 – Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi określone według naz i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 50420000-5 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego) oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: 50421200-4 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego), polegające na przeprowadzaniu przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z podziałem na 73 (siedemdziesiąt trzy) Pakiety, wg szczegółowego zakresu i podziału przedstawionego w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/08/2020
Termin składania ofert: 08/09/2020
Oznaczenie: ZP / 17 / 20
Ostatnia aktualizacja: 30/09/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Serwis-aparatury-17-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-Wybór-ofert-17-20.pdf
Zawiadomienie-Unieważnienie-17-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 16 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: https://szpital-zakopane.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-zakopane/demand/notice/public/16847/details. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 24/08/2020
Termin składania ofert: 24/09/2020
Oznaczenie: ZP / 16 / 20
Ostatnia aktualizacja: 24/08/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Ogłoszenie o zamówieniu:


Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 15 / 20 – Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie uszkodzonego rezerwowego kotła olejowego CO na nowy oraz modernizacji składu opału

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji kotłowni i składu paliw (oleju opałowego) w budynku kotłowni wodnej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem położonego przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, polegającej na wymianie uszkodzonego rezerwowego kotła olejowego centralnego ogrzewania na nowy oraz wykonania modernizacji składu paliwa

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 03/08/2020
Termin składania ofert: 21/08/2020
Oznaczenie: ZP / 15 / 20
Ostatnia aktualizacja: 21/09/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-5-do-SIWZ-15-20.doc
Zmiania-treści-ogłoszenia-15-20.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Modernizacja-kotłowni-15-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-Modernizacja-kotłowni-15-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 14 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy określone według naz i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne), polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane środków farmaceutycznych (leków) z podziałem na 4 (cztery) Pakiety wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 30/07/2020
Termin składania ofert: 07/08/2020
Oznaczenie: ZP / 14 / 20
Ostatnia aktualizacja: 21/09/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-4-do-SIWZ-14-20.doc

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Leki-2-14-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienia-Tablica-Leki-2-14-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 13 / 20 – Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń serwerowni (SG, SZ, PD) poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych w budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 28/07/2020
Termin składania ofert: 17/08/2020
Oznaczenie: ZP / 13 / 20
Ostatnia aktualizacja: 10/09/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Remont-serwerowni-13-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-Remont-serwerowni-13-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 12 / 20 – Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Defibrylator – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 SIWZ (Pakiet – nr 1). 2) Diatermia chirurgiczna – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 SIWZ (Pakiet – nr 2). 3) Myjnia endoskopowa – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.5 SIWZ (Pakiet – nr 3). 4) Platforma do obserwacji parametrów hemodynamicznych w tym rzutu serca – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.6 SIWZ (Pakiet – nr 4). 5) Zmgławiacz – Elektrofumigator (sprzęt do dezynfekcji powierzchni) – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.7 SIWZ (Pakiet – nr 5). 6) Aparat USG – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.8 SIWZ (Pakiet – nr 6). 7) Aparat USG – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.9 SIWZ (Pakiet – nr 7). 8) Respirator stacjonarny – w ilości 2 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.10 SIWZ (Pakiet – nr 8). z podziałem na 8 (osiem) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 – 3.10 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 09/07/2020
Termin składania ofert: 21/07/2020
Oznaczenie: ZP / 12 / 20
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Aparatura-Medyczna-12-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-Tablica-Aparatura-Medyczna-12-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 11 / 20 – Dzierżawa parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Przedmiot przetargu: dzierżawa na okres do dnia 31 maja 2023 roku parkingu położonego przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10 o łącznej powierzchni 1375 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu niestrzeżonego. Parking jest przeznaczony na około 60 miejsc postojowych, przeznaczonych dla osób korzystających ze świadczeń medycznych udzielanych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, osób odwiedzających pacjentów oraz 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Tryb przetargu: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/06/2020
Termin składania ofert: 17/06/2020
Oznaczenie: ZP / 11 / 20
Ostatnia aktualizacja: 26/06/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-nr-1-Dzierżawa-Parking-11-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Zawiadomienie-tablica-Dzierżawa-Parking-11-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 10 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków dezynfekcyjnych, z podziałem na 5 (pięć) Pakietów, wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać ulotkę preparatu, oświadczenia producenta potwierdzające właściwości i zastosowanie preparatu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, badania potwierdzające skuteczność bójczą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia, certyfikat CE oraz: 1) w przypadku produktów leczniczych – pozwolenie na obrót produktem leczniczym i charakterystykę produktu leczniczego, 2) w przypadku produktów biobójczych – pozwolenie na obrót produktem biobójczym i kartę charakterystyki, 3) w przypadku wyrobów medycznych – deklarację zgodności z dyrektywą o wyrobach medycznych i kartę charakterystyki, 4) w przypadku kosmetyków – zgłoszenie kosmetyku do CPNP. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 25/05/2020
Termin składania ofert: 05/06/2020
Oznaczenie: ZP / 10 / 20
Ostatnia aktualizacja: 23/07/2020
ZP / 09 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane środków farmaceutycznych (leków) z podziałem na 16 (szesnaście) pakietów wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 29/04/2020
Termin składania ofert: 04/06/2020
Oznaczenie: ZP / 09 / 20
Ostatnia aktualizacja: 28/08/2020
ZP / 08 / 20 – Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. przygotowywania, dostawy całodziennych posiłków (tzw. catering) oraz ich dystrybucji do łóżka pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający zastrzega, że w organizacji usługi żywienia należy również uwzględnić żywienie dzieci do 1,5 roku życia.

Tryb przetargu: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 02/04/2020
Termin składania ofert: 15/04/2020
Oznaczenie: ZP / 08 / 20
Ostatnia aktualizacja: 05/05/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-3-6-do-Ogłoszenia-08-20.doc

Pytania i odpowiedzi:
Modyfikacja-Ogłoszenia-Żywienie-08-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-08-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 07 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem materiałów opatrunkowych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem (34-500), ul. Kamieniec 10, materiałów opatrunkowych z podziałem na 3 (trzy) Pakiety wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych eksploatacyjnych i funkcjonalnych przedstawionych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 26/03/2020
Termin składania ofert: 06/04/2020
Oznaczenie: ZP / 07 / 20
Ostatnia aktualizacja: 29/05/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-07-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-07-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 06 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem gazów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej: 1) Dostawie: a) tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500L wraz z urządzeniami rozprężającymi, b) tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli, c) napełnieniu tlenem sprężonym wraz z legalizacją butli 2-3L i 10L będących własnością zamawiającego, 2) Dostawie podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli oraz dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli, 3) Dostawie mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków, dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 04/03/2020
Termin składania ofert: 13/03/2020
Oznaczenie: ZP / 06 / 20
Ostatnia aktualizacja: 21/04/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-4-do-SIWZ-06-20.doc
Zmiania-treści-ogłoszenia-06-20.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Tlen-06-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-05-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 05 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów ortopedycznych do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej z podziałem na 19 (dziewiętnaście) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony w punktach od 3.13 do 3.31 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 03/03/2020
Termin składania ofert: 06/04/2020
Oznaczenie: ZP / 05 / 20
Ostatnia aktualizacja: 24/06/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Endoprotezy-05-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-05-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 04 / 20 – Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Aparat RTG przyłóżkowy – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 SIWZ (Pakiet – nr 1), 2) Myjnia – Dezynfektor do narzędzi – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 SIWZ (Pakiet – nr 2), 3) Myjnia – Dezynfektor do basenów i kaczek – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.5 SIWZ (Pakiet – nr 3), 4) Bronchofiberoskop diagnostyczny – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.6 SIWZ (Pakiet – nr 4), z podziałem na 4 (cztery) Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 – 3.6 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/02/2020
Termin składania ofert: 10/03/2020
Oznaczenie: ZP / 04 / 20
Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020
ZP / 03 / 20 – Dostawa szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki z podziałem na 4 (cztery) PAKIETY wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.9 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 13/02/2020
Termin składania ofert: 24/02/2020
Oznaczenie: ZP / 03 / 20
Ostatnia aktualizacja: 17/04/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-03-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-Tablica-Szwy-03-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku. Plan udostępnia się poniżej w zakładce "pozostałe pliki"

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/02/2020
Termin składania ofert: 31/12/2020
Oznaczenie: Plan
Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Ogłoszenie o zamówieniu:


Pozostałe pliki:
Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-2020-rok.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 02 / 20 – Świadczenie usług na rzecz Szpitala Powiatowego w Zakopanem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na odbiorze (wraz z załadunkiem), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych z grupy 18 01 tj. głownie 18 01 02* oraz 18 01 03* zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) od Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z Przychodnią Specjalistyczną położonych przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, z zachowaniem ciągłości odbioru tak, aby odpady nie stanowiły zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą przy ul. Kamieniec 10 przez okres 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/02/2020
Termin składania ofert: 20/02/2020
Oznaczenie: ZP / 02 / 20
Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-do-SIWZ-nr-1-4-02-20.doc

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-02-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-02-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument
ZP / 01 / 20 – Świadczenie usług na rzecz Szpitala Powiatowego w Zakopanem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na odbiorze (wraz z załadunkiem), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych z grupy 18 01 tj. głownie 18 01 02* oraz 18 01 03* zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) od Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z Przychodnią Specjalistyczną położonych przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, z zachowaniem ciągłości odbioru tak, aby odpady nie stanowiły zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą przy ul. Kamieniec 10 przez okres 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/01/2020
Termin składania ofert: 07/02/2020
Oznaczenie: ZP / 01 / 20
Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-Odpady-Medyczne-01-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-Odpady-Medyczne-01-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument