ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZP / 04 / 20 – Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Aparat RTG przyłóżkowy – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 SIWZ (Pakiet – nr 1), 2) Myjnia – Dezynfektor do narzędzi – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 SIWZ (Pakiet – nr 2), 3) Myjnia – Dezynfektor do basenów i kaczek – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.5 SIWZ (Pakiet – nr 3), 4) Bronchofiberoskop diagnostyczny – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.6 SIWZ (Pakiet – nr 4), z podziałem na 4 (cztery) Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 – 3.6 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/02/2020
Termin składania ofert: 06/03/2020
Oznaczenie: ZP / 04 / 20
Ostatnia aktualizacja: 27/02/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-5-do-SIWZ-04-20.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 03 / 20 – Dostawa szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem szwów chirurgicznych oraz implantów artroskopowych do szycia łąkotki z podziałem na 4 (cztery) PAKIETY wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.9 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 13/02/2020
Termin składania ofert: 24/02/2020
Oznaczenie: ZP / 03 / 20
Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-03-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku. Plan udostępnia się poniżej w zakładce "pozostałe pliki"

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/02/2020
Termin składania ofert: 31/12/2020
Oznaczenie: Plan
Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Ogłoszenie o zamówieniu:


Pozostałe pliki:
Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-2020-rok.pdf

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 02 / 20 – Świadczenie usług na rzecz Szpitala Powiatowego w Zakopanem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na odbiorze (wraz z załadunkiem), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych z grupy 18 01 tj. głownie 18 01 02* oraz 18 01 03* zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) od Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z Przychodnią Specjalistyczną położonych przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, z zachowaniem ciągłości odbioru tak, aby odpady nie stanowiły zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą przy ul. Kamieniec 10 przez okres 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 12/02/2020
Termin składania ofert: 20/02/2020
Oznaczenie: ZP / 02 / 20
Ostatnia aktualizacja: 25/02/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia

Pozostałe pliki:
Załączniki-do-SIWZ-nr-1-4-02-20.doc

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-02-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienie-02-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ZP / 01 / 20 – Świadczenie usług na rzecz Szpitala Powiatowego w Zakopanem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na odbiorze (wraz z załadunkiem), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych z grupy 18 01 tj. głownie 18 01 02* oraz 18 01 03* zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) od Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z Przychodnią Specjalistyczną położonych przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, z zachowaniem ciągłości odbioru tak, aby odpady nie stanowiły zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na rzecz Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą przy ul. Kamieniec 10 przez okres 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/01/2020
Termin składania ofert: 07/02/2020
Oznaczenie: ZP / 01 / 20
Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-nr-1-Odpady-Medyczne-01-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-Odpady-Medyczne-01-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument