Informujemy, że Pacjent ma możliwość sprawdzenia swoich wyników laboratoryjnych online wykonanych na zasadach komercyjnych. W tym celu należy kliknąć w poniższy link a następnie postępować zgodne z wytycznymi:

SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ
  1. Należy wybrać pierwszą opcję logowania – „Wyniki pojedynczego zlecenia” i kliknąć zielony przycisk „Zaloguj się”.
  2. Pacjent zostanie poproszony o wprowadzenie numeru zlecenia (pierwsze 10 cyfr), który Pacjent otrzymał w punkcie pobrań oraz numeru PESEL (w przypadku braku numery PESEL należy wprowadzić datę urodzenia). Numer zlecenia znajduje się pod kodem kreskowym, na górze dokumentu.
  3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć przycisk „Zaloguj się”.
  4. Po zalogowaniu się widoczne są wyniki zleconych badań. Dodatkowo Pacjent ma możliwość pobrania wyników badań w postaci podpisanego elektronicznie pliku pdf.

Jak utworzyć konto ?

Konto można utworzyć po uprzednim zalogowaniu się do systemu na podstawie numeru pojedynczego zlecenia (Opcja logowania numer 1). Po zalogowaniu należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w opcji Uwórz konto. Do celów rejestracji wymagany jest adres e-mail.

Strefa logowania dla lekarza, kontrahenta lub placówki medycznej

Informujemy, że mogą wystąpić problemy w korzystaniu z systemu przy używaniu przeglądarki Internet Explorer.
Zalecanymi przeglądarkami są m.in. Google Chrome, Firefox, EDGE