Oddział Kardiologiczny z Oddziałem intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

tel

Kontakt do Oddziału

Centrala telefoniczna:
+48 18 20 120 21
+48 18  20 160 15
+48 18 20 160 16

Numery wewnętrzne:
– Kierujący Oddziałem: +48 18 54 53 132
– Dyżurka lekarska: +48 18 54 53 130
– Dyżurka pielęgniarek: +48 18 54 53 131
– Pracownia EKG: +48 18 54 53 133
– Hemodynamika lekarze: +48 18 54 53 134
– Hemodynamika pielęgniarki: +48 18 54 53 135

email: kardiologia@szpital-zakopane.pl

men

Lekarz kierujący Oddziałem

lek. med. Michał Staszel- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

pielegniarka

Pielęgniarka oddziałowa

p.o. mgr Danuta Papież
Specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

lekarze

Lekarze pracujący w oddziale:

 • lek. Włodzimierz Różewicz
 • lek. Jerzy Solański
 • lek. Adam Sokal
 • dr n. med. Marcin Majerczyk
 • lek. Natalia Sochacka
 • lek. Sławomir Pluta
 • lek. Tadeusz Zębik
 • lek. Radosław Lenarczyk
 • lek. Agata Marut – Kuńdziarz
 • lek. Krzysztof Wranicz
 • lek. Wojciech Stoarczyk
 • lek. Przemysław Węglarz
 • lek. Patrycja Pruszkowska‐Skrzep
 • lek. Paweł Jarecki
 • lek. Kinga Kosińska
 • lek. Bogusława Janisz
 • lek. Roman Wojdyła
 • lek. Arkadiusz Zemlik
 • lek. Ewa Konarska – Kuszewska
 • lek. Jan Choroba-Starczowski
 • lek. Bartłomiej Hełmecki
 • lek. Mariusz Hładij
 • lek. Dorota Czerwińska
pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Pielęgniarki – 20 osób
 • Sekretarka medyczna – 1 osoba

Pracownia Hemodynamiki

 • Lek. Michał Staszel
 • Lek. Bartłomiej Hełmecki

Zdjęcia oddziału

Opis oddziału

Oddział Kardiologii wyposażony jest w 20 łóżek. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażony jest w 5 łóżek. Jest to Oddział pełnoprofilowy w którym diagnozujemy i leczymy ok. 1700 pacjentów rocznie

Oddział kardiologiczny jest profilowym oddziałem oferującym nowoczesną diagnostykę i terapię oraz profilaktykę schorzeń układu krążenia, w tym choroby niedokrwiennej serca, nadciśnieniowej, zaburzeń rytmu, niewydolności krążenia, wad i innych chorób mięśnia serca, utraty przytomności.

Oddział pełni całodobowy dyżur zawałowy, wykorzystując system teletransmisji Lifenet (przesył zapisu EKG od wszystkich zespołów karetek R i samodzielnych zespołów ratowniczych z możliwością konsultacji i ustalenia leczenia przedszpitalnego), oraz wykonuje procedury kardiologii inwazyjnej. Przy oddziale funkcjonuje bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt poradnia kardiologiczna.

Dobre wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz wysoko wykwalifikowany personel zapewniają spełnienie wszystkich założeń diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie opieki nad pacjentami na wysokim poziomie z uwzględnieniem prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej po opanowaniu ostrych okresów chorób.

Oddział wyposażony jest w pracownie diagnostyki nieinwazyjnej:

 • Pracownia Echokardiograficzna – wyposażona w aparaty echokardiograficzne 2D do badań przezklatkowych (TTE) oraz głowice do wykonywania badań przezprzełykowych (TEE)
 • Pracownię EKG i Elektrofizjologii – w której wykonywana jest analiza EKG metodą Holtera oraz kontrolowane są implantowane w Oddziale urządzenia do elektrostymulacji
 • Integralna częścią Oddziału jest Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Ciągłość leczenia zapewnia przyszpitalna Poradnia Kariologiczna i kontroli kardiostymulatorów. Zapewniamy również rehabilitację poszpitalna w ramach Oddziału Rehabilitacji Dziennej. Ściśle współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej tutejszego Szpitala.

Aktualności oddziałowe

wszystkie aktualności

Zespół medyczny

lek.med.
Hełmecki Bartłomiej
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, specjalista medycyny sportowej
lek. med.
Hładij Mariusz
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
lek.med
Jan Choroba-Starczowski
lek.med.
Janisz Bogusława
rezydent kardiologii
lek. med.
Kosińska Kinga
specjalista kardiolog
dr n. med.
Majerczyk Marcin
rezydent kardiologii
lek.med.
Marut Agata
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
lek. med.
Różewicz Włodzimierz
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
lek. med.
Solański Jerzy
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
lek.med.
Staszel Michał
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
lek.med.
Stolarczyk Dagmara
rezydent chorób wewnętrznych
lek.med.
Stolarczyk Wojciech
rezydent kardiologii
lek. med.
Szpot Magdalena
specjalista kardiolog
lek.med.
Wranicz Krzysztof
rezydent kardiologii
lek.med.
Zemlik Arkadiusz
rezydent chorób wewnętrznych