Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni Kierownika Pracowni Rentgenodiagnostyki, Ultrasonografii, Tomografii Komputerowej

Dyrektor Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni  Kierownika Pracowni Rentgenodiagnostyki, Ultrasonografii i Tomografii Komputerowej:

  1. Warunki pracy:
  • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno-prawna,
  • możliwość uzyskania mieszkania służbowego.
  1. Wymagania od kandydata:
  • prawo wykonywania zawodu,
  • tytułu specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
  • doświadczenie,
  • umiejętności, współpracy w zespole,
  • odpowiedzialności i samodzielności;

Miejsce składania ofert: oferty należy składać e-mailem na adres: sekretariat@szpital-zakopane.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18-20-153-51 lub 18-20-120-21 w. 300

Prosimy o dopisanie na ofercie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”