INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

na podstawie: Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1824).

W Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą korzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach , w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z udzieleniem świadczenia medycznego.

Zasady organizacyjne:

Tryb planowy

  1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:
    WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA
  2. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
    • pocztą elektroniczną: sekretariat@szpital-zakopane.pl
    • osobiście w Dziale Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczeń (budynek administracji I piętro pok. 45)
    • faksem na numer: 18 20 153 51.
  3. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
  4. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  5. Pracownik Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły:

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.