Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna jest integralną częścią Szpitala, odpowiedzialną za zapewnienie stałego dostępu do leków, sprzętu medycznego i opatrunków niezbędnych w terapii pacjentów leczonych w Szpitalu.


Godziny pracy Apteki:
Pon-Pt:  7:30 – 15:05


lekarze

Kierownik:

mgr Damian Zazulak

Nasze główne zadania:

  • zaopatrywanie oddziałów szpitalnych w leki, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, szwy chirurgiczne i inne wyroby medyczne. Korzystamy z wdrożonego systemu transportu wewnętrznego oraz nowoczesnych programów informatycznych, które łączą aptekę ze wszystkimi oddziałami, pracowniami, poradniami oraz działem księgowości.
  • udział w pracach m.in. Zespołu Terapeutycznego, Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, Zespołu ds. Żywienia),
  • przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem farmakoterapii wyrażające się w monitorowaniu Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Komunikatów Bezpieczeństwa U.R.P.L. i warunków przechowywania leków na oddziałach,
  • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
  • aktywację worków R.T.U. i uzupełnianie ich w niezbędne składniki odżywcze w warunkach jałowych,
  • udzielanie szeroko rozumianych informacji dotyczących leków i wyrobów medycznych.