Rehabilitacja Kardiologiczna

tel

Kontakt do Oddziału

Numery wewnętrzne:
– Dyżurka lekarska: +48 18 54 53 340
– Dyżurka pielęgniarek: +48 18 54 53 341

email: rehkard@szpital-zakopane.pl

Reh_Kard_Marek_Szpot

Lekarz kierujący Oddziałem

dr n. med. Marek Szpot
specjalista II-go stopnia chorób wewnętrznych, specjalista II-go stopnia kardiologii

women

Pielęgniarka oddziałowa

Joanna Polek (p.o.)

lekarze

Lekarze pracujący na oddziale:

 • dr hab. Janusz Otfinowski
 • dr n. med. Marek Szpot
lekarze

Fizjoterapeuci pracujący w oddziale:

pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Pielęgniarki: 11
 • Psycholog: 1
 • Dietetyk: 1

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi również pracę w warunkach dziennych.
Szczegółowe informacje o Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w warunkach dziennych jest dostępnych TUTAJ.

PROGRAM REHABILITACJI

Program rehabilitacji dla każdego pacjenta dobierany jest indywidualnie przy przyjęciu. Lekarz specjalista na podstawie wyników badań, przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej oraz ogólnego stanu zdrowia kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego modelu rehabilitacji oraz cyklu treningów rowerowych i ćwiczeń ruchowych. Zabiegi i ćwiczenia realizowane są od poniedziałku do soboty i odbywają się pod stałą kontrolą specjalisty rehabilitacji ruchowej. Efekty rehabilitacji monitorowane są na bieżąco a codzienne wizyty lekarskie zapewniają ich bezpieczeństwo. Nad przebiegiem rehabilitacji stale czuwają: lekarz kardiolog, lekarz rehabilitacji medycznej, zespół fizjoterapeutów oraz doświadczone pielęgniarki.

KTO MOŻE SKOŻYSTAĆ Z REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

 • pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych
 • pacjenci po zabiegach angioplastyki wieńcowej
 • pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych
 • pacjenci po zaostrzeniu niewydolności serca
 • pacjenci po zabiegach wszczepienia kardiostymulatora lub kardiowertera-defibrylatora
 • pacjenci po zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej

KTO MOŻE WYSTAWIĆ SKIEROWANIE NA ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

 • lekarz oddziału kardiologii
 • lekarz oddziału kardiochirurgii
 • lekarz oddziału chorób wewnętrznych
 • lekarz poradni kardiologicznej
 • lekarz poradni rehabilitacyjnej

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym ustaleniu terminu.

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA

W zależności od zaleceń lekarskich w ramach pobytu na oddziale realizowane są następujące świadczenia:

 • diagnostyka kardiologiczna
  • EKG
  • USG serca
  • próba wysiłkowa na bieżni
  • 24-godzinne monitorowanie EKG (Holter EKG)
 • dodatkowa diagnostyka (w razie potrzeby):
  • badania laboratoryjne,
  • RTG,
  • konsultacje specjalistów
 • kinezyterapia :
  • ćwiczenia ogólnousprawniające,
  • ćwiczenia izometryczne,
  • ćwiczenia izotoniczne,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • kinezyterapia indywidualna,
  • trening wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych
 • fizykoterapia:
  • laseroterapia
  • magnetronik
 • edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego trybu życia i diety prowadzone przez lekarza, fizjoterapeutę, pielęgniarki, dietetyka i psychologa
 • opieka psychologiczna: terapia behawioralno – relaksacyjna. W razie potrzeby terapia indywidualna.

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU

 • 18 łóżek, (10 łóżek z automatyczną regulacją położenia i 8 łóżek z manualną regulacją położenia),
 • sześć sal 2-osobowych i dwie sale 3-osobowe z łazienkami (w tym dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych). Każda sala wyposażona jest w telewizor oraz szafki na ubrania zamykane na klucz.
 • sala gimnastyczna wyposażona w profesjonalny certyfikowany sprzęt i akcesoria do ćwiczeń,
 • sala rekreacyjna wyposażona w projektor multimedialny, telewizor, radiomagnetofon, bibliotekę oraz materiały edukacyjne,
 • kuchnia dla pacjentów wyposażona w czajnik bezprzewodowy, lodówkę, kuchenkę mikrofalową.

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
w warunkach dziennych

tel

Kontakt do Oddziału

Centrala telefoniczna:
+48 18 20 120 21
+48 18  20 160 15
+48 18 20 160 16

Numery wewnętrzne:
– Rejestracja: w.248
– Dyżurka lekarska: w. 321
– Sala gimnastyczna: w. 322

lekarze

Lekarze pracujący w Oddziale

Lek. med. Anna Orzechowska – specjalista kardiolog
Dr Marek Szpot – specjalista kardiolog

Fizjoterapeuci pracujący w oddziale:

 • mgr Joanna Skupień – specjalista fizjoterapii
 • mgr Andrzej Budz
 • mgr Władysław Gut
 • tech. Dorota Szeptyńska
 • tech. masażu Agnieszka Ciunowicz

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Psycholog kliniczny:
  mgr Beata Pępkowska
 • Dietetyk:
  mgr Anna Gał

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA

W zależności od zaleceń lekarskich w ramach rehabilitacji realizowane są następujące świadczenia:

 • diagnostyka
  • EKG
  • USG serca
  • testy wysiłkowe
  • 24-godzinne monitorowanie EKG (Holter EKG)
  • RTG
  • kinezyterapia
   • ćwiczenia ogólnousprawniające,
   • ćwiczenia oddechowe,
   • kinezyterapia indywidualna,
   • trening oporowy i wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych
 • edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego trybu życia i diety prowadzone przez lekarza, fizjoterapeutę, pielęgniarki, dietetyka i psychologa

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Ośrodek powstał w roku 2017 jako odpowiedź na potrzeby osób powracających do zdrowia po zabiegach kardiologicznych oraz leczonych kardiologicznie przy wykorzystaniu innych metod. Zgodnie z obecnie przyjętymi standardami leczenia, rehabilitacja kardiologiczna wykorzystująca ćwiczenia fizyczne oraz treningi relaksacyjne jest optymalnym działaniem pozwalającym chorym na powrót do zdrowia i odzyskanie sprawności.

Pacjent jest przyjmowany do Ośrodka na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza:

Oddziału:

 • kardiologii
 • kardiochirurgii
 • chorób wewnętrznych

Poradni:

 • kardiologicznej
 • rehabilitacyjnej

Przyjęcia odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Program rehabilitacji kardiologicznej jest adresowany do pacjentów dochodzących i jest w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rehabilitacja kardiologiczna realizowana w ramach Ośrodka Dziennego skierowana jest do pacjentów, których stan zdrowia pozwala na realizację procesu terapeutycznego w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności do chorych po:

 • ostrych zespołach wieńcowych;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych;
 • wszczepieniu stymulatora /defibrylatora;
 • koronaroplastyce;
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
 • zaostrzeniach niewydolności krążenia;
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych.

Czas leczenia jest ustalany indywidualnie z każdym pacjentem, stosownie do stanu chorego – maksymalnie to 24 dni zabiegowe w ciągu 3 miesięcy. Na pierwszej wizycie lekarz kardiolog ocenia tolerancję wysiłku i wydolność układu krążenia oraz kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego modelu terapii zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów w specjalnie do tego celu przygotowanej sali. Do dyspozycji pacjentów Ośrodka jest również pokój do odpoczynku. Po zakończeniu cyklu kardiolog ocenia efekt terapii i wydaje zalecenia. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00.

W ramach pobytu pacjenci objęci są również opieką psychologa klinicznego oraz korzystają z konsultacji dietetyka.

PLAN TRENINGU DZIENNEGO:

 • Wizyta wstępna – ocena stanu pacjenta przez lekarza kardiologa oraz fizjoterapeutę; wykonanie próby wysiłkowej, ustalenie planu terapii.
 • Wizyty rehabilitacyjne w Ośrodku:
  • Część I – Fizjoterapia funkcjonalna: ćwiczenia ogólnoustrojowe, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia zręcznościowe;
  • Część II – Trening oporowy, ćwiczenia oporowe dynamiczne, ćwiczenia oporowe izometryczne, ćwiczenia oddechowe;
  • Część III – Trening wytrzymałościowy kontrolowany rytmem serca lub oporem, ciągły dla modelu A i B lub interwałowy dla modelu A, B, C – zgodnie z zaleceniami lekarza;
  • Część IV – Trening oddechowy, relaksacja oraz odpoczynek w sali wypoczynkowej;

W trakcie terapii w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej u każdego pacjenta prowadzone jest badanie: próba wysiłkowa na ergometrze rowerowym lub sześciominutowy test marszu, EKG, EKG-Holter. W razie konieczności również inne badania diagnostyczne: USG serca (echo serca), RTG śródpiersia.

PROGRAM REHABILITACJI

Program rehabilitacji dla każdego pacjenta dobierany jest indywidualnie przy przyjęciu. Lekarz specjalista na podstawie wyników badań, przeprowadzonego testu wysiłkowego na cykloergometrze oraz ogólnego stanu zdrowia kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego modelu rehabilitacji oraz cyklu treningów rowerowych i ćwiczeń ruchowych. Zabiegi i ćwiczenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i odbywają się pod stałą kontrolą fizjoterapeuty.

KTO MOŻE SKOŻYSTAĆ Z REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

 • pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych
 • pacjenci po zabiegach angioplastyki wieńcowej
 • pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych
 • pacjenci po zaostrzeniu niewydolności serca
 • pacjenci po zabiegach wszczepienia kardiostymulatora lub kardiowertera-defibrylatora
 • pacjenci po zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej

KTO MOŻE WYSTAWIĆ SKIEROWANIE NA ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

 • lekarz oddziału kardiologii
 • lekarz oddziału kardiochirurgii
 • lekarz oddziału chorób wewnętrznych
 • lekarz poradni kardiologicznej
 • lekarz poradni rehabilitacyjnej

Przyjęcia do ośrodka odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym ustaleniu terminu. Czas trwania programu rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza i trwa do 24 dni, czas realizacji wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Zespół medyczny