Internetowy Portal Pacjenta (e-Pacjent)

Poprzez system e-pacjent mogą Państwo umawiać wizyty w poradniach Szpitala Powiatowego w Zakopanem przez Internet. Jeżeli już mają Państwo dane logowania, prosimy o użycie formularza logowania. W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt celem uzyskania loginu i hasła, do odbioru których niezbędne będzie przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

UWAGA!!!

Bardzo prosimy szanownych Państwa o NIE REJESTROWANIE SIĘ w ostatnich 15 minutach każdej godziny. czas ten jest przeznaczony dla nagłych wypadków. Nie dostosowanie się spowoduje anulowanie zarezerwowanej wizyty bez powiadomienia.