Oddział Chorób wewnętrznych

tel

Kontakt do Oddziału

Centrala telefoniczna:
+48 18 20 120 21
+48 18  20 160 15
+48 18 20 160 16

Numery wewnętrzne:
– Kierujący Oddziałem: w. 141
– Dyżurka lekarska: w. 140
– Dyżurka pielęgniarek: w. 142
– Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat: w. 143

email: interna@szpital-zakopane.pl

men

Lekarz kierujący Oddziałem

lek. Łukasz Błoński – specjalista chorób wewnętrznych

women

Z-ca lekarza kierującego Oddziałem

dr n. med. Małgorzata Czaplińska – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

pielegniarka

Pielęgniarka oddziałowa

Zofia Kubowicz – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

lekarze

Lekarze pracujący w oddziale:

 • lek. Monika Błońska – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Agnieszka Stopa – rezydent
 • lek. Anna Różak – rezydent
 • lek. Jan Zuber – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Paweł Cupryn – rezydent
 • dr n. med. Małgorzata Gąsiorek – konsultujący onkolog
 • dr n. med. Ryszard Bielski – konsultujący neurolog
pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Pielegniarki – 14
 • Sanitariuszki – 2
 • Sekretarka medyczna – 1

Zdjęcia oddziału

Opis oddziału

Personel oddziału zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów w zakresie wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych, m.in.: chorobami układu oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, schorzeniami układu pokarmowego, chorobami układu moczowego oraz nerwowego, schorzeniami w obrębie układu kostnego i mięśniowego.
Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem diagnostycznym, a personel współpracuje z lekarzami konsultantami w innych dziedzinach medycyny. Dzięki temu możliwa jest szybka diagnoza oraz zastosowanie właściwej terapii. W sytuacjach wymagających szerszej specjalistycznej diagnostyki oddział kooperuje z innymi szpitalami.

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

 • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki
 • choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych, diagnostyka duszności
 • schorzenia endokrynologiczne w tym choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukacja
 • diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom, stosowania diety
 • choroby nerek i układu moczowego
 • diagnostyka hematologiczna
 • diagnostyka chorób nowotworowych – badania endoskopowe, obrazowe, konsultacje onkologiczne

Aktualności oddziałowe

wszystkie aktualności

Zespół medyczny

dr n. med.
Bielski Ryszard
konsultujący neurolog
lek.
Błońska Monika
specjalista chorób wewnętrznych
lek.
Błoński Łukasz
specjalista chorób wewnętrznych
lek.
Cupryn Paweł
dr n. med.
Czaplińska Małgorzata
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
dr n. med.
Gąsiorek Małgorzata
konsultujący onkolog

Kubowicz Zofia
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
lek.
Różak Anna
lek.
Stopa Agnieszka
lek.
Zuber Jan
specjalista chorób wewnętrznych