Oddział Chorób wewnętrznych

tel

Kontakt do Oddziału

Centrala telefoniczna:
+48 18 20 120 21
+48 18  20 160 15
+48 18 20 160 16

Numery wewnętrzne:
– Kierujący Oddziałem: w. 141
– Dyżurka lekarska: w. 140
– Dyżurka pielęgniarek: w. 142
– Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat: w. 143

email: interna@szpital-zakopane.pl

men

Lekarz kierujący Oddziałem

lek. Łukasz Błoński – specjalista chorób wewnętrznych

women

Z-ca lekarza kierującego Oddziałem

dr n. med. Małgorzata Czaplińska – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

pielegniarka

Pielęgniarka oddziałowa

Zofia Kubowicz – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

lekarze

Lekarze pracujący w oddziale:

 • lek. Monika Błońska – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Agnieszka Stopa – rezydent
 • lek. Anna Różak – rezydent
 • lek. Jan Zuber – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Paweł Cupryn – rezydent
 • dr n. med. Małgorzata Gąsiorek – konsultujący onkolog
 • dr n. med. Ryszard Bielski – konsultujący neurolog
pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Pielegniarki – 14
 • Sanitariuszki – 2
 • Sekretarka medyczna – 1

Zdjęcia oddziału

Opis oddziału

Personel oddziału zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów w zakresie wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych, m.in.: chorobami układu oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, schorzeniami układu pokarmowego, chorobami układu moczowego oraz nerwowego, schorzeniami w obrębie układu kostnego i mięśniowego.
Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem diagnostycznym, a personel współpracuje z lekarzami konsultantami w innych dziedzinach medycyny. Dzięki temu możliwa jest szybka diagnoza oraz zastosowanie właściwej terapii. W sytuacjach wymagających szerszej specjalistycznej diagnostyki oddział kooperuje z innymi szpitalami.

Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń:

 • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki
 • choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenia dróg oddechowych, diagnostyka duszności
 • schorzenia endokrynologiczne w tym choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukacja
 • diabetologiczna w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom, stosowania diety
 • choroby nerek i układu moczowego
 • diagnostyka hematologiczna
 • diagnostyka chorób nowotworowych – badania endoskopowe, obrazowe, konsultacje onkologiczne

Aktualności oddziałowe

wszystkie aktualności

Zespół medyczny