[AKTUALIZACJA 23.05.2024] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 

Ogłoszenie
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem nr 20/2024 z dnia 6 maja 2024r. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2023.991) informuje, że termin rozstrzygnięcia Konkursu ofert zostaje przesunięty do dnia 23.05.2024r.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne udzielanie świadczeń zdrowotnych, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w zakresie:

[AKTUALIZACJA 23.05.2024]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu