Dyrektor Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni kierownika laboratorium

Dyrektor Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni  KIEROWNIKA LABORATORIUM:

  1. Warunki pracy:
  • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość uzyskania mieszkania służbowego.
  1. Wymagania od kandydata:
  • wymagania niezbędne: spełnia wymogi określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. 2023, poz. 2125),
  • wymagania dodatkowe: spełnia wymogi określone w § 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą
    w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2023, poz. 1742).
  1. Miejsce składania ofert: oferty należy składać e-mailem na adres: sekretariat@szpital-zakopane.pl

Prosimy o dopisanie na ofercie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”