Oddział Medycyny Paliatywnej

tel

Kontakt do Oddziału

Centrala telefoniczna:
+48 18 20 120 21
+48 18  20 160 15
+48 18 20 160 16

Numery wewnętrzne:
– Kierujący Oddziałem: +48 18 54 53 350
– Dyżurka lekarska: +48 18 54 53 350
– Dyżurka pielęgniarek: +48 18 54 53 351

email: paliatywny@szpital-zakopane.pl

women

Lekarz kierujący Oddziałem

lek. Anna Węglarz – Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej

pielegniarka

Pielęgniarka koordynująca

Irena Fortecka

lekarze

Lekarze pracujący w oddziale:

pielegniarki

Pozostały personel pracujący w oddziale:

 • Fizjoterapeuta:
  mgr Wawrzyniec Marduła
  Szczepaniak Bogdan
 • Psycholog:
  mgr Bronisław Stoch
 • Pielęgniarki: 7
 • Opiekunki medyczne: 3
 • Sanitariuszka: 1

Zdjęcia oddziału

Opis oddziału

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową oraz społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami.

Oddział obejmuje leczeniem i opieką pacjentów dorosłych z następującymi schorzeniami (kody ICD-10):

 • zaawansowany proces nowotworowy (C00– D48)
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności HIV (B20– B24)
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10– G13)
 • zaawansowane kardiomiopatie (I42– I43)
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • stwardnienie rozsiane (G35)

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza rodzinnego (POZ), przychodnie specjalistyczne oraz inne oddziały szpitalne.

Termin przyjęcia do Oddziału należy ustalić z Lekarzem kierującym oddziałem (tel. 18-20-120-21 wew. 350).

Do Oddziału Medycyny Paliatywnej przyjmowani są chorzy ze schorzeniem nowotworowym, u których występują nasilone dolegliwości bólowe, duszność, pobudzenie oraz inne objawy niemożliwe do opanowania w warunkach domowych, a także pacjenci z progresją choroby nowotworowej (szczególnie z przerzutami do mózgu, złamaniami patologicznymi kości, hiperkalcemią oraz nieoperacyjną niedrożnością jelit).
Oddział zapewnia:

 • 24-godzinną opieką lekarską oraz pielęgniarską
 • farmakoterapię zgodną z wytycznymi oraz standardami medycyny paliatywnej
 • rehabilitację ruchową
 • opiekę psychologiczną chorego i jego rodziny
 • posługę kapelana szpitala
 • konsultacje specjalistyczne
 • kompleksowe leczenie odleżyn
 • edukację rodzin

Zapewniamy chorym pobyt w salach dwu- oraz trzyosobowych. W urządzaniu Oddziału kierowano się zasadą aby stworzyć chorym i ich rodzinom warunki jak najbardziej zbliżone do domowych.

Aktualności oddziałowe

wszystkie aktualności

Zespół medyczny

dr n. med.
Anna Węgrzyn
specjalista chorób wewnętrznych , rehabilitacji medycznej i medycyny paliatywnej

Fortecka Irena
pielęgniarka oddziałowa