Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie dostawy szwów chirurgicznych. [AKTUALIZACJA]

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie dostawy szwów
chirurgicznych.

Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz
Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę własnym
transportem, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem szwów
chirurgicznych z podziałem na 3 ( trzy ) PAKIETY wg zestawienia przedstawionego w załączniku
nr 1.

Treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej – AKTUALIZACJA

Załączniki:
Załącznik nr 1 Oferta
Załącznik nr 2 Projekt Umowy

WYBRANA OFERTA