Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegających na wykonywaniu opisów badań podstawowych tomografii komputerowej i/ lub badań RTG w oparciu o teletransmisję całodobowo

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami)

Ogłasza konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii w oparciu o teletransmisję dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

 

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu

Załączniki:
nr 1 – Formularz oferty
nr 2 – Oświadczenie Oferenta
nr 3 – Oświadczenie
Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych oferentów w trakcie trwania konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu