Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii w oparciu o teletransmisję dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane [AKTUALIZACJA]

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami)

Ogłasza konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii w oparciu o teletransmisję dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu

Załączniki:
nr 1 – Formularz oferty
nr 2 – Oświadczenie Oferenta
nr 3 – Oświadczenie

Rozstrzygnięcie konkursu