[Aktualizacja] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy tj. nadzorowanie badań w czasie rzeczywistym i wykonywanie opisów badań podstawowych tomografii komputerowej jednego odcinka w oparciu o teletransmisję i / lub wykonywanie opisów badań RTG

Dyrektor
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zmianami)

Ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy tj. nadzorowanie badań w czasie rzeczywistym i wykonywanie opisów badań podstawowych tomografii komputerowej jednego odcinka w oparciu o teletransmisję i / lub wykonywanie opisów badań RTG dla pacjentów Udzielającego zamówienia całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w tym niedziele, święta i dni wolne od pracy

Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.szpital-zakopane.pl lub w Dziale Organizacji i Nadzoru w budynku administracji przy ulicy Kamieniec 10, 34-500 Zakopane pok 42. tel. 18 54 53 317 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.

Pod poniższymi linkami znajdują się niezbędne dokumenty dotyczące konkursu:
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Wzór oferty
Załącznik nr 2 do Umowy wykaz personelu
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 oświadczenie lekarzy

AKTUALIZACJA
Unieważnienie konkursu