ZP/22/22 – Dzierżawa pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku wielobranżowego

Zakopane, dnia 08 listopada 2022 roku __________ Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem __________ OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY __________ na: __________ „Dzierżawę pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku wielobranżowego” __________ 1. Przedmiot przetargu: dzierżawa przez okres trzech lat, tj. od dnia 01 grudnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2025 roku pomieszczenia kiosku wielobranżowego zlokalizowanego na poziomie (-1) w głównym budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego przy ulicy Kamieniec 10 o powierzchni 49 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dzierżawcy tj. prowadzenie sprzedaży art. wielobranżowych, napojów ciepłych i zimnych oraz dań barowych. __________ 2. Cena wywoławcza dzierżawy pomieszczeń kiosku: wynosi 6.800,00 zł brutto miesięcznie za 49,00 m2 dzierżawionej powierzchni bez opłat za media w tym należny podatek VAT. __________ 3. Czas i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Sekretariat Dyrektora, II piętro w budynku głównym Szpitala w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2022 roku do godziny 12:00. __________ Warunki dodatkowe przetargu wraz z pełna treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym znajduje się poniżej w zakładce załączniki.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 08/11/2022
Termin składania ofert: 23/11/2022
Oznaczenie: ZP/22/22
Ostatnia aktualizacja: 08/11/2022

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:
Zawiadomienie-Kiosk-22-22.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: