Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Zakopane, dnia 27 stycznia 2024 roku_______________ Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2024 roku. DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mgr Regina Tokarz

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/01/2024
Termin składania ofert: 31/12/2024
Oznaczenie: Plan postępowań
Ostatnia aktualizacja: 27/01/2024

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: