Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Kardiologiczna

lek.med. Wranicz Krzysztof
rezydent kardiologii