Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Kardiologiczna

lek.med. Zemlik Arkadiusz
rezydent chorób wewnętrznych