Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Kardiologiczna

dr n. med. Majerczyk Marcin
rezydent kardiologii