Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Kardiologiczna

lek.med. Janisz Bogusława
rezydent kardiologii