Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium, Pracowni Mikrobiologii oraz w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium, Pracowni Mikrobiologii oraz w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, pokój nr 42, tel: 18-20-120-21 wew. 317 oraz na stronie internetowej www.szpital-zakopane.pl w zakładce „Konkursy”.

Pod poniższymi linkami znajdują się niezbędne dokumenty dotyczące konkursu:
Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki
Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr 2 – formularz oferty

Informacja o negocjacjach

Informacja o negocjacjach – powtórzenie
Rozstrzygnięcie