Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej – różne oddziały

Ogłoszenie

 Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) ogłasza:

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Pod poniższymi linkami znajdują się niezbędne dokumenty dotyczące konkursu:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Oddział Kardiologiczny

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

– [AKTUALIZACJA 08.01.2024 – Sprostowanie] Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpitalny Oddział Ratunkowy