[AKTUALIZACJA] Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: tomografii komputerowej, radiologicznych i ultrasonograficznych w Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

[AKTUALIZACJA] Rozstrzygnięcie konkursu   Załącznik: Umowa + umowa powierzenia Ogłoszenie o konkursie (20.12.2023) Załączniki: 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 3. Oświadczenie oferenta 4. Formularz oferty [AKTUALIZACJA] Unieważnienie konkursu