[Aktualizacja] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy tj. nadzorowanie badań w czasie rzeczywistym i wykonywanie opisów badań podstawowych tomografii komputerowej jednego odcinka w oparciu o teletransmisję i / lub wykonywanie opisów badań RTG

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zmianami) Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy tj. nadzorowanie badań w czasie rzeczywistym i wykonywanie opisów badań podstawowych