Poradnie specjalistyczne

W skład Przychodni Specjalistycznej wchodzi 20 Poradni Specjalistycznych. Poradnie zlokalizowane są:

 • w Zakopanem: w budynku głównym Szpitala przy ulicy Kamieniec 10 oraz w budynku przy ulicy
  Kamieniec 10B (przy Szpitalu)
 • w Czarnym Dunajcu przy ul. Kamieniec Dolny 55

Rejestracja do poradni możliwa jest osobiście lub telefonicznie

Rejestracja do Poradni: Okulistycznej, Dermatologicznej, Neurologicznej, Neonatologicznej, Onkologicznej, Otorynolaryngologicznej, Kardiologicznej zlokalizowanych w budynku przy ulicy Kamieniec 10 (budynek przy Szpitalu)  znajduje się przy wejściu do obiektu (parter)

Telefon:

 • (18 ) 2012021
 • (18 ) 2016015                         wew. 245 
 • (18 ) 2016016
 • (18) 20 133 23

Rejestracja do Poradni: Chirurgii Ogólnej , Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Naczyń, Chirurgii Dziecięcej oraz Otolaryngologicznej zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ulicy Kamieniec 10 znajduje się przy wejściu głównym do Szpitala.

Telefon:

 • ( 18 ) 2012021
 • ( 18 ) 2016015                         wew. 240
 • ( 18 ) 2016016

Rejestracja do pozostałych Poradni pod numerem telefonu: (18) 2012021, (18) 2016015, (18) 2016016 oraz odpowiednio pod numerem wewnętrznym:

Rejestracja Poradni Rehabilitacyjnej budynek Szpitala przy ulicy Kamieniec 10 wew. 248
Rejestracja Poradni Ginekologiczno - Położniczej budynek Szpitala ul. Kamieniec 10 (I piętro) wew. 243
Rejestracja Poradni Urologicznej 
budynek Szpitala ul. Kamieniec 10 (I piętro) wew. 243
Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień budynek Szpitala ul. Kamieniec 10 (wejście od ul. Nowotarskiej) wew. 258
Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego budynek Szpitala ul. Kamieniec 10 (wejście od ul. Nowotarskiej) wew. 244

Rejestracja Poradni: Chirurgii Ogólnej, Urologicznej i Kardiologicznej w Czarnym Dunajcu znajduje się przy ul. Kamieniec Dolny 55
w Czarnym Dunajcu lub pod numerem telefonu (18) 2657299.

Poniżej w tabeli ,, Wykaz Poradni Specjalistycznych ” wymienione zostały wszystkie poradnie, które aktualnie wchodzą w skład Przychodni Specjalistycznej wraz z wykazem zatrudnionych lekarzy, harmonogramem pracy poradni i ich lokalizacją.

 

WYKAZ   PORADNI   SPECJALISTYCZNYCH

 

Lek. Maciej Jachymiak

Specjalista psychiatrii

Lek. Maciej Jachymiak

Specjalista psychiatrii

Lek. Maciej Jachymiak

Specjalista psychiatrii

Lp.

Nazwa Poradni

Lekarze zatrudnieni w Poradni

 

Harmonogram Pracy Poradni

Adres

1.

Poradnia Kardiologiczna

lek. med. Mariusz Hładij

lek. med. Bartłomiej Hełmecki

lek. med. Anna Orzechowska

lek. med. Włodzimierz Różewicz

lek. med. Agata Marut-Kundziarz

lek. Jerzy Solański

Poniedziałek :     7.30 - 15.00

Wtorek :              7.30 - 15.00

Środa :                 7.30 - 15.05

Czwartek :           7.30 - 18.00

Piątek :               10.00 -16.00

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala
( parter )

2.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

lek. med. Andrzej Kalandyk

lek. med. Józef Dubas

lek. med. Roman Mazik

dr n. med. Anna Gwóźdź

Poniedziałek :       7.30 - 16.00

Wtorek :                7.30 - 15.00

Środa :                 11.30 - 20.00

Czwartek :           12.30 -20.00

Piątek :                  7.30 - 16.00

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala
( I piętro )

3.

Poradnia Chirurgii

Urazowo - Ortopedycznej

lek. med. Roman Dereziński

lek. med. Włodzimierz Rebeś

lek. med. Szymon Banak

lek. med. Wojciech Chowaniec

lek. med. Janusz Kaliski

Poniedziałek :     8.00 - 20.00

Wtorek :              8.00 - 20.00

Środa :                   8.00 - 15.00

Czwartek :             8.00- 20.00

Piątek :                  7.30 - 14.00

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala 
( I piętro )

4.

Poradnia Rehabilitacyjna

lek. med. Tadeusz Filipowicz

Poniedziałek :     13.00 - 18.00

Czwartek :            9.00 - 14.00

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala

(wejście od ul. Nowotarskiej)

5.

Poradnia

Położniczo-Ginekologiczna

lek. med. Wojciech. Kuberski

lek. Wojciech Król

Poniedziałek :              8.00 - 12.00

Wtorek :              19.00 - 15.00

Środa :              8.00 - 13.00

Czwartek :              9.00 - 13.00

Piątek :                   13.30 - 15.00

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala
( I piętro )

6.

Poradnia Otorynolaryngologiczna

 

lek. med. Paweł Kwiatkowski

 

Poniedziałek :       7.30 - 15.05

Wtorek :                7.30 - 15.05
Środa :                 10.25 - 18.00

Czwartek :             7.30 - 15.05

Piątek :                  7.30 - 15.05

ul. Kamieniec 10 budynek przy Szpitalu (parter).

7.

Poradnia Chorób Naczyń

lek. med. Kazimierz Swoboda

 

Poniedziałek:                 16.00 - 20.00

Piątek:                 16.00 - 20.00

Sobota:                 8.00 -  13.00

 

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala
( I piętro )

8.

Poradnia Urologiczna

lek. med. Wojciech Michalik

lek. L. Michalski

lek. Dariusz Jurczyk

lek. Piotr Trybek

Poniedziałek :     12.00 -  18.00

Wtorek :                 8.00 - 12.00
Środa :                 14.00 - 17.00

Czwartek :           13.00 - 15.00

Piątek :                9.00 - 13.00

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala
( I piętro )

9.

Poradnia Neurologiczna

lek. med. Bożena Jarosławska

Poniedziałek :       7.30 - 15.05

Wtorek :                7.30 - 15.05
Środa :                 10.25 - 18.00

Czwartek :             7.30 - 15.05

Piątek :                  7.30 - 15.05

ul. Kamieniec 10 budynek przy Szpitalu (parter)

 

 

10.

 

 

Poradnia Okulistyczna

 

 

lek. med. Małgorzata Kwiatkowska

lek. med. Estera Różewicz

Poniedziałek :       7.30 -  15.05

Wtorek :                7.30 -  18.00
Środa :                   7.30 - 18.00

Czwartek :             7.30 - 15.05

Piątek :                  7.30 - 15.05

 

 

ul. Kamieniec 10 budynek przy Szpitalu (parter)

11.

Poradnia Neonatologiczna

lek med. Elżbieta Kalandyk

Wtorek :              15.00 - 19.00

Środa :                 15.00 - 19.00

Sobota :                 8.00 - 13.00

ul. Kamieniec 10 budynek przy Szpitalu (parter)

12.

Poradnia Dermatologiczna

lek med. Krzysztof Maraszewski

Poniedziałek :       7.30 - 15.05

Wtorek :                7.30 - 15.05
Środa :                 10.25 - 18.00

Czwartek :             7.30 - 15.05

Piątek :                  7.30 - 15.05

ul. Kamieniec 10 budynek przy Szpitalu (parter)

13.

Poradnia Onkologiczna

lek .med. Małgorzata Gąsiorek

 

Czwartek :                 16.00 - 20.00

Piątek :                 8.00 - 12.00

Sobota :                 8.00 - 12.00

 

ul. Kamieniec 10 budynek przy Szpitalu (parter)

14.

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

lek. med. Zbigniew Podsiadło

Wtorek :              15.00 - 20.00

Środa :                  7.30 – 11.30

Czwartek :            7.30 – 12.30

ul. Kamieniec 10

budynek Szpitala
( I piętro )

15.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Czarny Dunajec

lek. med. Józef Dubas

lek. med. Roman Mazik

Poniedziałek :     16.00 - 20.00

Czwartek :            8.00 - 12.00

Sobota :                 14.00 - 19.00

Czarny Dunajec

ul. Kamieniec Dolny 55

16.

Poradnia Urologiczna

Czarny Dunajec

lek. med. Wojciech Michalik

lek. Dariusz Jurczyk

lek. Janusz Kozina

 

Poniedziałek :     12.00 - 19.00

Środa :                 12.00 - 16.00

Piątek :                 8.00 -  14.00

Czarny Dunajec

ul. Kamieniec Dolny 55

17.

Poradnia Kardiologiczna

Czarny Dunajec

lek. med. Mariusz Hładij

lek. med. Anna Orzechowska

Wtorek :               8.00 - 14.00

Środa :                16.00 - 20.00

Sobota :                8.00 - 14.00

Czarny Dunajec

ul. Kamieniec Dolny 55

18.

Poradnia Leczenia Uzależnień

mgr Danuta Bomba

mgr Janina Długopolska

mgr Joanna Grabowska

lek. med. Anna Pawłowska-Zdanowska

Poniedziałek :       8.00 - 20.00

Wtorek :                7.30 - 19.35
Środa :                  7.30 – 17.05

Czwartek :             8.00 - 19.35

Piątek :                  7.30 - 15.35

ul. Kamieniec 10 (wejście od ul. Nowotarskiej)

19.Poradnia Zdrowia PsychicznegoDr n. med. Roman Krysztofiak

Specjalista psychiatrii


Środa :                   7.30 - 18.00

Czwartek :             15.00 - 19.00

Piątek :                  7.30 - 15.30

ul. Kamieniec 10 (wejście od ul. Nowotarskiej)

Lek. Maciej Jachymiak

Specjalista psychiatrii

 


Wtorek :              7.30 - 15.05

Czwartek :           7.30 - 15.05

mgr Stoch Bronisław

Psycholog kliniczny

Wtorek :              8.00 - 15.00

Środa :                 13.00 - 18.00

Czwartek :           8.00 - 15.00