[AKTUALIZACJA 23.05.2024] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

  Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem nr 20/2024 z dnia 6 maja 2024r. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15