Kontakt

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

  Adres:
 • ul. Kamieniec 10
  34-500 Zakopane
  Centrala:
 • ( 18 ) 20 120 21
 • ( 18 ) 20 160 15
 • ( 18 ) 20 160 16
  Sekretariat:
 • ( 18 ) 20 153 51
  Fax:
 • ( 18 ) 20 153 51
  NIP:
 • 736-14-54-039
  REGON:
 • 000311510
  Nr konta:
 • BOŚ Oddział w Nowym Targu
  76 1540 1115 2043 6050 5969 0001
  KRS:
 • 0000010609
  Telefon alarmowy:
 • 999
 • 112
 • Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00
  Dyrektor
 • Regina Tokarz
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
 • dr n. med. Małgorzata Czaplińska
  Główny księgowy
 • Maria Sowińska

  Centralna Rejestracja Szpitala :
 • Tel/fax ( 18 ) 20 120 82 lub
 • Telefon centrali oraz wew. 100, 240
  Przełożona Pielęgniarek:
 • Weronika Dymitry
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 301
  Dział Finansowo-Księgowy
 • Maria Sowińska
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 270
  Dział Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczeń
 • Ondyna Dziekańska
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 280
  Dział Techniczno-Eksploatacyjny
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 310
  Sekcja Spraw Pracowniczych
 • Anna Wilczek
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 278
  Dział Administracyjno-Organizacyjny
 • Joanna Rataj
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 291
 • Janusz Czerniawski (Zaopatrzenie)
 • ( 18 ) 20 120 21 wew. 292Zasady korzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego


I N F O R M A C JA
Uprzejmie informujemy , że z dniem 7.05.2008r. zmianie uległy numery wewnętrzne telefonów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. W związku z tym, w celu uzyskania połączenia, po uzyskaniu sygnału prosimy o wybranie tonowo żądanego numeru wewnętrznego . Aktualne numery telefonów poszczególnych komórek organizacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej przy informacjach dotyczących tych komórek. Aby skorzystać z infolinii dotyczącej numerów telefonów prosimy po usłyszeniu sygnału wybrać cyfrę „5”. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia.