Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Anna Węgrzyn

dr n. med. Anna Węgrzyn
specjalista chorób wewnętrznych , rehabilitacji medycznej i medycyny paliatywnej