[AKTUALIZACJA] Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii

[AKTUALIZACJA 25.03.2024]

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem informuje, że w konkursie na udzielanie przez lekarzy szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w zakresie urologii  wybrana została oferta złożona przez:

 “Urovita” Sp. z o.o.,
Strzelców Bytomskich 11,
41-500 Chorzów

 

Ogłoszenie konkursu ofert

[AKTUALIZACJA 18.03.2024]
Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w zakresie urologii.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem nr 6/2024 z dnia 12 marca 2024r. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2023.991) informuje, że termin rozstrzygnięcia Konkursu ofert zostaje przesunięty do dnia 25.03.2024r.

[AKTUALIZACJA 13.03.2024]:
Zmianie ulega załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu „Formularz Oferty”
Formularz oferty – zmiana

Załączniki:
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert
2. Umowa powierzenia danych osobowych

[AKTUALIZACJA]
Pytanie do konkursu
Odpowiedź