Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane przez lekarzy

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10  34-500 Zakopane

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.   z 2021r. poz. 711 z późn. zmianami)

Ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane przez lekarzy w:

1.        Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z poradnią
2.        Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologii (z wyłączeniem świadczeń w zakresie urologii, które nie są objęte przedmiotem konkursu) wraz z poradnią Chirurgii Ogólnej
3.        Oddziale Pediatryczno- Neonatologicznym w zakresie neonatologii
4.        Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5.        Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w zakresie ordynacji dziennej
6.        Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy można zapoznać się                            w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, pokój nr 42, tel: 18 54 53 317 oraz na stronie internetowej www.szpital-zakopane.pl – zakładka „Zamówienia” -> „Konkursy i ogłoszenia”.

Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursu
2. Szczegółowe warunki konkursu
3. Wzór oświadczenia i oferty
4. Rozstrzygnięcie konkursu