Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Komunikat Informacja – o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu Informacja – przesunięcie terminu składania ofert 1. Ogłoszenie 2. Szczegółowe warunki konkursu 3. Formularz, oświadczenie