ZP / 13 / 20 – Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń serwerowni (SG, SZ, PD) poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych w budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 28/07/2020
Termin składania ofert: 12/08/2020
Oznaczenie: ZP / 13 / 20
Ostatnia aktualizacja: 28/07/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-5-do-SIWZ-13-20.doc

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: