ZP / 12 / 20 – Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Defibrylator – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 SIWZ (Pakiet – nr 1). 2) Diatermia chirurgiczna – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 SIWZ (Pakiet – nr 2). 3) Myjnia endoskopowa – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.5 SIWZ (Pakiet – nr 3). 4) Platforma do obserwacji parametrów hemodynamicznych w tym rzutu serca – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.6 SIWZ (Pakiet – nr 4). 5) Zmgławiacz – Elektrofumigator (sprzęt do dezynfekcji powierzchni) – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.7 SIWZ (Pakiet – nr 5). 6) Aparat USG – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.8 SIWZ (Pakiet – nr 6). 7) Aparat USG – w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.9 SIWZ (Pakiet – nr 7). 8) Respirator stacjonarny – w ilości 2 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.10 SIWZ (Pakiet – nr 8). z podziałem na 8 (osiem) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 – 3.10 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 09/07/2020
Termin składania ofert: 21/07/2020
Oznaczenie: ZP / 12 / 20
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Aparatura-Medyczna-12-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-Tablica-Aparatura-Medyczna-12-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument