Szpital Powiatowy w Zakopanem realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu​​ finansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. ​​ Z funduszy europejskich otrzymaliśmy na jego realizację blisko 4 mln zł.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwa i zwiększenie liczby absolwentów.

Nasi partnerzy

-Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

-Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego w Zakopanem

-Samodzieln Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł,  ​​ ​​​​

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna.

Projekt realizujemy w partnerstwie z:

Podhalańską Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Nowym Targu

Grupa docelowa

Studenci pielęgniarstwa oraz uczelnia

Co chcemy osiągnąć?

216 osób uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki.

​​

Nowy program rozwojowy na uczelni:

Zadanie 1 – Opracowanie programu rozwojowego

Etap I – Opracowanie programu rozwojowego zaplanowano na wrzesień 2016.

Zadanie 2 – Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego uczelni:

Etap I – Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Opracowanie zaplanowano na 2016 rok. ​​ Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zaplanowano na wrzesień 2017.

Etap II – Finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na 2017,2018,2019 rok.

Etap III – Działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości zaplanowano od lipca 2017 roku.

Etap IV – Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od sierpnia 2018 roku.

Etap V – Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania zaplanowano od lipca 2017 roku.

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój:430  ​​ ​​ ​​​​ tel: 182610726

​​

Kierownik Projektu ​​ – dr n med Maria Zięba  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ mail :  ​​ ​​​​ mariazieba@wp.pl

Koordynator Projektu ​​ mgr Edyta Kita  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ mail :  ​​ ​​​​ Edyta.Kita@ppwsz.edu.pl

Koordynator kierunku studiów Pielęgniarstwa ​​ dr Stanisława Talaga  ​​ ​​ ​​ ​​​​ mail :  ​​ ​​​​ talagowa@interia.pl

Sekretariat:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ mail ​​ :  ​​​​ urszula.potaczek@ppwsz.edu.pl

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ​​ – link

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – link