Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

 

 

                                                                               

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie
Lider: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopane podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny2”.

Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów do walki z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia w ramach Projektu planuje się:

  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografy komputerowe, aparaty RTG),
  • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, zgodnie z listą MZ,
  • zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (mobilnego punktu poboru krwi – krwiobusa),
  • przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno – remontowych w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu,
  • inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach,
  • inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną,
  • zakup bramek dezynfekcyjnych dla szpitali,
  • zakup 3 rezonansów magnetycznych, które nie znajdują się na liście MZ natomiast środki przeznaczone na ich zakup nie przekraczają 20% wartości dofinansowania

W ramach projektu Szpital planuje zrealizować następujące zadania:

  • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, w tym stanowisko do resuscytacji noworodków, sterylizator parowy 2 szt, przelotowy sterylizator plazmowy- 1 szt.
  • zakup bramek dezynfekcyjnych 4 szt,

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tych grupach także personel medyczny.

Wartość dofinansowania dla Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wynosi  990 269,44 zł

Wartość całego projektu:  69 334 161,18 zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(85% Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa)

Termin realizacji: 01.09.2020-28.02.2021