Godziny pracy lekarza:

Poradnia: Poradnia Neurologiczna

dr nauk Jarosławska Bożena
specjalista neurolog