Zasady porodów rodzinnych i dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu porodów rodzinnych

W Oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z zaleceniami nadzoru specjalistycznego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii; wprowadzono następujące zasady porodów rodzinnych
i dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu porodów rodzinnych w czasie stanu epidemii COVID-19:

  • zarówno pacjentka, jak i osoba towarzysząca w trakcie porodu zobowiązane są do wypełnienia w momencie przyjmowania do Szpitala ankiety epidemiologicznej,
  • osoba towarzysząca musi być zdrowa,
  • dopuszcza się obecność tylko jednej osoby towarzyszącej,
  • osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu jest zobowiązana do noszenia maski i rękawiczek, a ewentualnie do przebrania się w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną,
  • rodząca w towarzystwie osoby bliskiej będzie przebywać w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
  • w przypadku indywidualnej sali porodowej kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu może przebywać bez maski ochronnej,
  • osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i zobowiązana do opuszczenia Oddziału Położniczo- Ginekologicznego w ciągu
    2 godzin po porodzie,
  • osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.