ZP / 28 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, kontroli oraz akcesorii i materiałów zużywalnych, o których mowa w punkcie 3.8 i 3.11 SIWZ wraz z jednoczesną dzierżawą analizatorów immunochemicznych oraz ich podłączeniem do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego do wykonywania badań, o których mowa w punkcie 3.9 i 3.12 SIWZ, z podziałem na 2 Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został określony SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 31/12/2020
Termin składania ofert: 14/01/2021
Oznaczenie: ZP / 28 / 20
Ostatnia aktualizacja: 24/02/2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-5-do-SIWZ-28-20.doc

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Odczynniki-do-Immunochemii-28-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienie-Odczynniki-do-Immunochemii-28-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument