ZP / 18 / 20 – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej, obejmującej: 1) Skaner naczyń krwionośnych – w ilości 1 sztuki, 2) Kolposkop – w ilości 1 sztuki, 3) Diatermia chirurgiczna – w ilości 1 sztuki, 4) Kardiotokograf – w ilości 3 sztuk, 5) Myjnia dezynfektor do mycia obuwia – w ilości 1 sztuki, 6) Mikronapęd chirurgiczny z przystawkami – w ilości 1 kompletu, z podziałem na 6 (sześć) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 – 3.8 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 15/10/2020
Termin składania ofert: 26/10/2020
Oznaczenie: ZP / 18 / 20
Ostatnia aktualizacja: 16/12/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Aparatura-Medyczna-18-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-Aparatura-Medyczna-18-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument