ZP / 17 / 20 – Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi określone według naz i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 50420000-5 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego) oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: 50421200-4 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego), polegające na przeprowadzaniu przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z podziałem na 73 (siedemdziesiąt trzy) Pakiety, wg szczegółowego zakresu i podziału przedstawionego w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 27/08/2020
Termin składania ofert: 08/09/2020
Oznaczenie: ZP / 17 / 20
Ostatnia aktualizacja: 06/11/2020

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Serwis-aparatury-17-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadomienia-Wybór-ofert-17-20.pdf
Zawiadomienie-Unieważnienie-17-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument