ZP / 16 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: https://szpital-zakopane.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-zakopane/demand/notice/public/16847/details. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 24/08/2020
Termin składania ofert: 24/09/2020
Oznaczenie: ZP / 16 / 20
Ostatnia aktualizacja: 24/08/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Pozostałe pliki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje z otwarcia ofert:

Wyniki:

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: