ZP / 14 / 20 – Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy określone według naz i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne), polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane środków farmaceutycznych (leków) z podziałem na 4 (cztery) Pakiety wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 30/07/2020
Termin składania ofert: 07/08/2020
Oznaczenie: ZP / 14 / 20
Ostatnia aktualizacja: 21/09/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pobierz SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz treść ogłoszenia
Pozostałe pliki:
Załączniki-nr-1-4-do-SIWZ-14-20.doc

Pytania i odpowiedzi:
Pytania-do-SIWZ-1-Leki-2-14-20.pdf

Informacje z otwarcia ofert:
Pobierz dokument
Wyniki:
Zawiadowmienia-Tablica-Leki-2-14-20.pdf

Odwołania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Pobierz dokument